Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym i operacyjnym

MasConsulting wspiera firmy w procesie zmian. Pomagamy wdrażać strategie i podejmować właściwe decyzje biznesowe


Pomagamy naszym Klientom formułować i wdrażać strategie oraz podejmować właściwe decyzje biznesowe. Wspieramy firmy w procesie zmian, pomagamy wykorzystać w pełni potencjał organizacyjny oraz możliwości ludzi, którzy w nich pracują. Budujemy innowacyjne projekty z zakresu social innovation.

Naszym celem jest długoterminowy, trwały sukces naszych Klientów. Nie oferujemy gotowych, wcześniej przygotowanych programów ani produktów. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy organizacji proponujemy wprowadzanie zmian i usprawnień w przedsiębiorstwach oraz projektujemy narzędzia wykorzystywane do poprawy efektywności, optymalizacji kosztów oraz wsparcia rozwoju kadry zarządzającej. Uważamy, że warunkiem rozwoju i konkurencyjności każdego przedsiębiorstwa jest innowacyjne podejście, umiejętność reagowania i czerpania korzyści ze zmian zachodzących na rynku. Wierzymy w twórcze rozwiązywanie problemów i przełamywanie barier. Zachęcamy i inspirujemy naszych Klientów do korzystania z niestandardowych metod działania.

W naszej działalności prowadzimy również projekty łączące sztukę z biznesem, Art & Business, które wyzwalają kreatywne myślenie, zwiększają twórcze umiejętności pracowników i wnoszą nowe spojrzenie na funkcjonowanie firm. Doradzamy organizacjom, także z sektora kultury i sztuki w obszarach dotyczących efektywnego zarządzania i budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.