Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym i operacyjnym

Doradztwo strategiczne


Pomagamy Klientom formułować i wdrażać strategie oraz podejmować właściwe decyzje biznesowe. Prowadzimy projekty i usługi doradcze w oparciu o autorską metodologie, MasConsulting Delivery Framework. Poprzez naszą sekcję badań i raportów możemy kompleksowo oceniać, naprawiać i udoskonalać biznesowe i technologiczne aspekty działania przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy organizacji wprowadzamy zmiany i usprawnienia oraz projektujemy narzędzia umożliwiające poprawę efektywności, optymalizację kosztów oraz wsparcie kadry zarządzającej. Naszym celem jest długoterminowy, trwały sukces naszych Klientów.

Prowadzimy następujące projekty:

 • Doradztwo operacyjne
 • Diagnozy organizacji
 • Tworzenie strategii firmy: budowanie wizji, wartości, celów strategicznych i operacyjnych
 • Restrukturyzacje i reorganizacje strategiczne
 • Badanie procesów zachodzących w organizacji pod kątem wskazania usprawnień, eliminowanie nierentownych i nieefektywnych obszarów
 • Wdrażanie systemu zarządzania procesowego
 • Tworzenie nowych modeli operacyjnych
 • Efektywne zarządzanie zmianami
 • Budowanie modeli finansowo-zarządczych
 • Tworzenie narzędzi wykorzystywanych do poprawy jakości dostarczanych usług, zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztów
 • Doradztwo IT – wsparcie technologiczne
 • Doradztwo w zakresie zarządzania efektywnością IT organizacji
 • Zwiększanie bezpieczeństwa informacji
 • Usprawnianie procesów biznesowych za pomocą rozwiązań IT
 • Doradztwo w zakresie zarządzania architekturą IT
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Audyty


Specjalizujemy się w ocenie i wycenie procesów, strategii biznesowych i związanych z nimi technologii, jak również w analizie przed inwestycyjnej oraz analizie ROI dla wielu branż: handlu detalicznego, produkcji, finansów i bankowości, mediów, outsourcingu procesów biznesowych i nowych technologii.

Prowadzimy następujące projekty:

 • Analizy otoczenia konkurencyjnego, ryzyka finansowego i biznesowego
 • Audyty operacyjne (zarządcze, audyty przygotowawcze do wdrożenia modelu kontrolingowego, audyty prawidłowej alokacji kosztów)
 • Ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • Ocena ryzyka technologicznego
 • Audyty personalne i analizy potencjału kompetencyjnego

Zarządzanie kapitałem ludzkim


Ludzie stanowią najcenniejszy potencjał każdej firmy, dlatego właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim stanowi istotę prawidłowego funkcjonowania firmy. W obecnych czasach nie liczą się jedynie umiejętności, wiedza, znajomość zasad i procedur, ale również zrozumienie swojej roli w firmie, poziom zaangażowania oraz odpowiedni stosunek do wykonywanej pracy.

Prowadzimy następujące projekty:

 • Tworzenie narzędzi do przeprowadzania procesu ocen pracowniczych, rozwoju pracowników, tworzenie planów sukcesji
 • Budowanie modeli kompetencyjnych i projektowaniu zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tworzenie narzędzi wspierających procesy zarządcze oraz programy wsparcia dla kadry zarządzającej
 • Wdrażanie narzędzi do efektywnego procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza barier organizacyjnych w zakresie rozwoju pracowników wraz z opracowaniem planów zmian
 • Badania satysfakcji pracowników i zaangażowania
 • Badania kultury organizacyjnej
 • Tworzenie środowiska do rozwoju social innovation

Mentoring, coaching


Projektujemy i wdrażamy Programy Mentoringowe oraz wsparcie dla liderów metodą coachingową. Coaching jest efektywnym sposobem wydobycia z ludzi potencjału na ich drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Poprzez nasze programy stwarzamy możliwość do samodzielnego poszukiwania twórczych rozwiązań i przełamywania własnych barier. Pomagamy definiować ścieżkę kariery zawodowej, mobilizujemy do działania i podejmowania trafnych decyzji.

Mentoring to relacja, spotkanie z drugim człowiekiem, przygoda i naturalny proces rozwijający obie strony. Mentoring stwarza szanse na zabezpieczenie ciągłości działania w organizacjach, transfer wiedzy i budowanie planów sukcesji. Efektywność mentoringu mierzymy poprzez osiągnięcie początkowo założonych celów i ocenę ich poziomu realizacji i satysfakcji ze zrealizowanych zamierzeń, czy też zmian, które one spowodowały. Żeby cel był zrealizowany potrzebny jest plan działania. Projektujemy narzędzia wspierające procesy mentoringowe w organizacji, pomagamy określić co Klient chce osiągnąć i jak chce to zrealizować, jakie środki, narzędzia merytoryczne będą potrzebne, jakie inne niestandardowe działania można wprowadzić.

Warsztaty, szkolenia


Mamy doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w oparciu o nasze autorskie metody pracy. Stosujemy różnorodne techniki pozwalające uczestnikom szkoleń na doskonalenie umiejętności przywódczych, poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności kreatywnych i poznanie najnowszych trendów i przykładów najlepszych praktyk.

Przeprowadzamy następujące warsztaty:

 • Przywództwo (Leadership Development)
 • Design Thinking – zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami
 • Budowanie marki firmy i marki własnej
 • Umiejętność wyznaczania i osiągania celów
 • Rozwijanie kompetencji managerskich
 • Komunikacja i rozwiązywanie problemów w zespołach
 • Efektywne zarządzanie zmianami
 • Warsztaty kreatywne rozwijające umiejętności niestandardowego myślenia

Wykłady, seminaria


Prowadzimy wykłady i seminaria podczas konferencji i ważnych wydarzeniach firmowych. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, prezentujemy najnowsze światowe trendy, opracowania i publikacje. Prowadzimy wykłady i badania naukowe w Szkole Głównej Handlowej.

Prowadzimy wykłady z zakresu:

 • Budowanie zaangażowania
 • Przywództwo (Leadership Development)
 • Design Thinking – innowacyjne zarządzanie projektami
 • Budowanie marki własnej i marki przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przez wartości
 • Diagnoza organizacji jako podstawa do zmian strategicznych w organizacji

MasConsulting Art & Business specjalizuje się w tworzeniu projektów łączących sztukę z biznesem. Nasze działania generują nowe podejście do zarządzania organizacją, zwiększają kreatywne umiejętności wśród pracowników, a tym samym wnoszą nowe spojrzenie na funkcjonowanie firmy.

Prowadzimy projekty doradcze, warsztaty i szkolenia mające na celu wykorzystanie unikalnych możliwości połączenia sztuki z biznesem, rozwój kreatywności i innowacyjne podejście do zarządzania.

Współpracujemy z instytucjami kultury i sztuki, Sotheby’s Institue of Art, a także z ciekawymi i inspirującymi artystami, malarzami, architektami, designerami, aktorami, muzykami i autorytetami w dziedzinie kultury i sztuki, którzy tworzą istotne wsparcie w realizacji naszych programów łączenia sztuki z biznesem. Naszym celem jest pokazywanie jak sztuka wpływa na rozwój kreatywności i zaangażowania pracowników oraz w jaki sposób buduje wartości, które wyróżniają przedsiębiorstwo i stanowią o jego wyjątkowej działalności.

Poprzez nasze projekty Art & Business odkryliśmy, że:

 • Nowoczesny, światowy Biznes wykorzystuje sztukę, kulturę jako sposób na różnicowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Wielu liderów stosuje kreatywne metody w swoich działaniach strategicznych
 • Organizacje XXI wieku potrzebują wzmacniania nowych kompetencji
 • Stosowanie sztuki w sposób strategiczny i operacyjny służy jako instrument do kształtowania zarządzania i rozwoju ludzi

Dowiedz się więcej o MasConsulting Art & Business